Uncategorized

ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും പേരിൻറെ ആദ്യാക്ഷരവും അവരുടെ വ്യക്തിത്വവും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

Ororutharude swabhaaavam nokk

 

 

ഓരോ

വ്യക്തിയുടെയും പേരിൻറെ ആദ്യാക്ഷരം

നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഓരോ

വ്യക്തികളുടെയും പേരിൻറെ ആദ്യാക്ഷരവും

അവരുടെ വ്യക്തിത്വവും തമ്മിൽ എങ്ങനെ

ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ

പറയുന്നത്.

 

 

💀A💀 – ഏത് സാഹചര്യത്തെയും

അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ്

ഇവർക്കുണ്ടാകും.ജോലിയിൽ ആയാലും

പഠിത്തത്തിലായാലും പൂർത്തിയാക്കുന്നത്

വരെ ഇവർ വിശ്രമമില്ലാതെ

പ്രവർത്തിക്കും. അപാര ധൈര്യ ശാലികളും

പരിശ്രമികളും ആയിരിക്കും ഇവർ.

ഒരിക്കലും ഇവർ പരാജയം സമ്മതിക്കില്ല.

ഏത് കാര്യവും അത് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്നതോ

സങ്കടമുണ്ടാക്കുന്നതോ ആയാലും

വളച്ചൊടിക്കാതെ നേരെ പറയുന്നതാണ്

ഇവർക്ക് ഇഷ്ടം. ഇവർ എപ്പോഴും

ആകർഷണീയരായിരിക്കാൻ

ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും.തൻറെ

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നും

പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുന്നവരാണ് ഇവർ.

 

 

😑B 😑– ഇവർ അൽപം നാണം കുണുങ്ങികളും

തൊട്ടാവാടികളും ആയിരിക്കും.

സൗന്ദര്യമുള്ള എല്ലാത്തിനോടും ഇവർക്ക്

വല്ലാത്ത ഭ്രമമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ

എന്നും പുതിയ വഴികൾ തേടാൻ ഇവർ

ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇവരുടെ ജീവിതം രഹസ്യങ്ങൾ

നിറഞ്ഞതായിരിക്കും.പ്രണയ വിഷയത്തിൽ

ഇവർ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി എത്രകാലം

കാത്തിരിക്കാനും തയ്യാറാണ്.

പ്രണയത്തിൽ ഇവർ പലപ്പോഴും

ചതിക്കപ്പെടാറുമുണ്ട്. ഇവർക്ക് സ്വയം

നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കും.

 

 

 

😏C 😏– ഇവർ കാണാൻ വളരെ

ആകർഷണീയരായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ

വേദനയിൽ പങ്കു ചേരുന്നവരാണിവർ.

സുഖത്തിൽ കൂടെ നിന്നില്ലെങ്കിലും

വിഷമഘട്ടം വരുമ്പോൾ സഹായിക്കാൻ

മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ടാകും. ഇവർക്ക് എല്ലാ

മേഖലയിലും വിജയം ഉറപ്പാണ്. ഇവർക്ക്

അൽപം കൂടുതൽ ഇമോഷണൽ”

സ്വഭാവമുണ്ടായിരിക്കും.

 

 

😅D😅 – ഇവർ വളരെ ആകർഷണീയരും

ഉന്മേഷമുള്ളവരുമായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ

സഹായിക്കാൻ

താത്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. പ്രണയ

വിഷയത്തിൽ ഇവർ അൽപം നിർബന്ധ

ബുദ്ധിക്കാരായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ

വാക്കുകൾ കേൾക്കാതെ മനസ്സിന് ശരിയെന്ന്

തോന്നുന്നത് ചെയ്യാനാണ് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടം.ഒരു

തീരുമാനം എടുത്താൽ അവർ അത് നടത്തിയ

ശേഷമേ പിൻവാങ്ങുകയുള്ളൂ.ഇവർക്ക്

ആരോടെങ്കിലും പ്രണയം തോന്നിയാൽ

അവരെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഏതറ്റം വരെ

പോകാനും മടിക്കില്ല.

 

 

 

😣E 😣-ചിട്ടയായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഇവർക്ക്

എല്ലാ വസ്തുക്കളും അടുക്കും ചിട്ടയോടും

ഇരിക്കുന്നതാണിഷ്ടം. ഇവർ രസികന്മാരും

ചിരിയും തമാശയും നിറഞ്ഞ ജീവിതം

ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും. പ്രണയത്തിൽ

ഇവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല.

പ്രണയം അസ്ഥിയിൽ പിടിച്ച പോലെ

കാട്ടുമെങ്കിലും ഇവർ ആരിലാണ്

ആകൃഷ്ടരാവുക എന്ന് പറയാൻ

സാധിക്കില്ല.ഇവർക്ക് ആരോടെങ്കിലും

ഇഷ്ടം തോന്നിയാൽ ഇവർ തികച്ചും

ആത്മാർഥത ഉള്ളവരായിരിക്കും. ഇവർക്ക്

ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും ലഭ്യമാകും.ഇവർക്ക്

ആരോടെങ്കിലും ഇഷ്ടം തോന്നിയാൽ ഇവർ

തികച്ചും ആത്മാർഥത ഉള്ളവരായിരിക്കും.

 

 

😻F😻 – ഇവർ കാണാൻ വളരെ സെക്സിയും

ആകർഷണീയരുമായിരിക്കും. തികഞ്ഞ

ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഇവർ വളരെ ആലോചിച്ചു

മാത്രമേ ചിലവുകൾ നടത്തുകയുള്ളൂ. ഇവർ വളരെ

ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരായിരിക്കും.

പ്രണയത്തിന് ഇവർ ഏറെ പ്രാധാന്യം

നൽകുന്നവരായിരിക്കും. ഇവരുടെ മനസ്സ്

നിറയെ പ്രണയം ആയിരിക്കും.

 

 

 

😕G😕 – തൻറെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് പാഠം

ഉൾക്കൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രമേ ഇവർ

മുന്നോട്ട് പോകൂ. പലപ്പോഴും തൻറെ

ആവശ്യങ്ങൾ പോലും ഒഴിവാക്കി മറ്റുള്ളവരെ

സഹായിക്കാൻ ഇവർ സന്നദ്ധരായിരിക്കും.

സ്വന്തം അഭിമാനത്തിന് വില

കൽപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ.ഉറപ്പില്ലാതെ

ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വെറുതെ സമയവും പണവും

ചിലവഴിക്കാൻ ഇവർ താത്പര്യപ്പെടില്ല.

 

 

 

😡H😡 – എന്ത് പറയുന്നു, എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന്

സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത

സ്വഭാവക്കാരായിരിക്കും ഇവർ. ഇത്

പലപ്പോഴും ഇവരെ കുഴപ്പത്തിൽ കൊണ്ട്

ചെന്ന് ചാടിക്കും. കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി

ചെയ്യാൻ ഇവരെ കഴിഞ്ഞേ ആളുണ്ടാവൂ.

പെട്ടെന്ന് ജോലികൾ ചെയ്ത് തീർക്കണമെന്ന്

ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഇവർ. ദേഷ്യം പെട്ടെന്ന്

വരുന്ന ഇവർ പ്രണയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ

ഒന്നിലധികം പേരെ ആകർഷിക്കാനുള്ള

പ്രത്യേക കഴിവ് ഉള്ളവരായിരിക്കും.

 

 

 

😵I 😵– മറ്റുള്ളവരെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള

പ്രത്യേക കഴിവ് ഇവർക്കുണ്ടായിരിക്കും.I

അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന പേരുള്ളവരിൽ കൂടുതൽ

പേരും കലാകാരന്മാർ ആയിരിക്കും. ഇവർ

വാക്കിന് സ്ഥിരത ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും.

ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമെങ്കിലും തൻറെ

മാത്രമായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ

ഇവർക്ക് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടായിരിക്കും.

 

 

😋J 😋-ജെ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന പേരുള്ളവർ

പിടിവാശിക്കാരും സ്ഥിരത ഇല്ലാത്ത

സ്വഭാവത്തിനുടമകളുമായിരിക്കും.എന്തെങ്കിലും

ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ

അത് ചെയ്തിട്ടേ അവർ പിന്മാറുകയുള്ളൂ.

തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ

ജീവിതാവസാനം വരെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ

ഇവർ തയ്യാറായിരിക്കും.ഇക്കൂട്ടരെ

ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഒരുപാടുണ്ടാകും.

 

 

😬K 😬– എന്തും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന്

വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യണം എന്ന്

ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണിവർ. സ്വന്തം

കാര്യത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നവരും

എല്ലാ കാര്യത്തിലും കൃത്യത

ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും ഇവർ.

സാമർത്ഥ്യമുള്ള പങ്കാളികളെ

സ്വന്തമാക്കാനായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഏറെ

താത്പര്യം. പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ

ഇവർ മുൻപന്തിയിലായിരിക്കും.

 

 

😚L😚 – എൽ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന

പേരുള്ളവർ പൊതുവേ സ്വപ്ന

ജീവികളായിരിക്കും. ഇവർക്ക് വലിയ

ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിരിക്കില്ല. ചെറിയ

കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ഇവർ സന്തോഷം

കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും. കുടുംബത്തെ

ഒത്തൊരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ

പ്രാപ്തിയുള്ളവരായിരിക്കും ഇവർ.

ആത്മാർത്ഥ പ്രണയത്തിൽ

വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഇവർ

ആദർശവാദികളായിരിക്കും. ഇവർ കാണാൻ

നല്ല ആകർഷണീയത ഉള്ളവരായിരിക്കും.

 

😷M 😷– കുടുംബത്തോട് പ്രത്യേക

സ്നേഹമുള്ളവരായിരിക്കും ഇവർ. പണം

ചിലവാക്കുന്നതിൽ ഒരു മടിയും

കാണിക്കില്ല. ഇവർ വളരെയേറെ രഹസ്യ

സ്വഭാവമുള്ളവരായിരിക്കും. നേരിട്ട് പറഞ്ഞു

തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും മനസ്സിൽ

കൊണ്ടു നടന്ന് പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെ

പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവരെ സൂക്ഷിക്കണം. താൻ

സ്നേഹിക്കന്നത് പോലെ തന്നെ പങ്കാളി

തന്നെയും സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ഇവർ

ആഗ്രഹിക്കും. ഇവരുടെ അനാവശ്യ വാശി

പലപ്പോഴും അപകടങ്ങളിൽ കൊണ്ട്

ചാടിക്കും.

 

 

😎N 😎– ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ എപ്പോഴും വളരെ

കുറ്റമറ്റതായിരിക്കണമെന്ന്

ആഗ്രഹമുള്ളവരാണിവർ. ഇവർ തുറന്ന

മനസ്സിൻറെ ഉടമകളായിരിക്കും.

എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരണമെന്ന്

ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും വീണ്ടു

വിചാരം ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന

സ്വഭാവം ഇവരിൽ കൂടുതലായിരിക്കും.ഇവർ

പ്രണയ കാര്യങ്ങളിൽ

വിശ്വസ്തരായിരിക്കും

 

 

😛O 😛– വളരെയധികം സാമൂഹിക

പ്രതിബന്ധതയുള്ളവരാണിവർ. കുറച്ച്

സംസാരിക്കുകയും കൂടുതൽ പ്രവൃത്തിക്കുകയും

ചെയ്യുന്ന ഇവർ അതി

ബുദ്ധിശാലികളായിരിക്കും. പ്രണയത്തിൻറെ

കാര്യത്തിൽ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഇവർ

ഒരാളെ മനസ്സ് കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ

ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് മാറില്ല. ഇവർ

ജീവിതത്തിൻറെ എല്ലാ മേഖലകളിലും

വിജയിക്കും.

 

 

😢P 😢– ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജോലികൾ തികഞ്ഞ

ആത്മാർഥതയോടെ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഇവർ

എല്ലാവരെയും ഒത്തൊരുമയോടെ

കൊണ്ടുപോകാൻ

ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും.ഇവരുടെ

ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും

പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും.എന്ത്

പ്രശ്നമുണ്ടായാലും കുടുംബത്തെ കൈവിടാതെ

ഇവർ കൂടെ നിർത്തും. സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ

ചില സമയങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ

അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്.

 

 

😜Q😜 – വിശ്വസ്തരും സത്യസന്ധരും

സഹനശക്തിയുമുള്ള ഇവർ ആഗ്രഹങ്ങൾ

അധികമുള്ളവർ ആയിരിക്കില്ല.

എല്ലാവരാലും ഇവർ പെട്ടെന്ന്

ആകർഷിക്കപ്പെടും.

 

 

😁R 😁– കുടുംബ ബന്ധത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം

നൽകുന്നവരാണ് R എന്ന അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന

പേരുള്ളവർ. മറ്റാർക്കും ചെയ്യാൻ

കഴിയാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക്

താത്പര്യം കൂടും. ഏതൊരു കാര്യത്തിലും

മുൻപന്തിയിലെത്താൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കും.

സൗന്ദര്യ ആരാധകരായ ഇവരുടെ

ദാമ്പത്യബന്ധം അത്ര

സുഖകരമായിരിക്കില്ല. വളരെ ഒതുങ്ങി

ജീവിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരും ടെൻഷൻ

അധികം ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുമായിരിക്കും.

 

 

😂”S”😂 – വളരെയധികം പരിശ്രമികളും

സംസാരത്തിലൂടെ ആരെയും

പാട്ടിലാക്കാനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവും S എന്ന

അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന പെരുള്ളവർക്കുണ്ടാകും.

പൊതുവേ നന്മയുള്ള

സ്വഭാവത്തിനുടമകളാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും

ഇവരുടെ സംസാര രീതി മറ്റുള്ളവരിൽ

അലോസരമുണ്ടാക്കും. ഏതു കാര്യവും

ചിന്തിച്ച് മാത്രമേ ഇവർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ.

പ്രണയത്തിൻറെ കാര്യത്തിൽ ഇവർ അൽപം

നാണം കുണുങ്ങികളായിരിക്കും ഇവർ.

 

 

😝T😝 – പരിശ്രമികളല്ലെങ്കിലും പണത്തിന് ഒരു

കുറവും ഇല്ലാത്തവരാണ് T എന്ന അക്ഷരത്തിൽ

തുടങ്ങുന്ന പേരുള്ളവർ. ഇവർക്ക് രഹസ്യങ്ങൾ

സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക

കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. പണം ചിലവാക്കാൻ

ഇവർക്ക് യാതൊരു മടിയും ഉണ്ടാകില്ല.

വളരെ റൊമാൻറിക്

സ്വഭാവക്കാരായിരിക്കും ഇവർ.

ആകർഷണീയ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമകളായ ഇവർ

എപ്പോഴും സന്തോഷം മാത്രം

ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും.

 

😀U😀 – സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി

പങ്കുവെയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത

സ്വഭാവക്കാരാണ് ഇവർ. തമാശകൾ പോലും

സീരിയസ്സായി എടുത്ത് ഇവർ പ്രശ്ങ്ങൾ

സൃഷ്ടിക്കും. അലസ സ്വഭാവമായിരിക്കും

ഇക്കൂട്ടർക്ക്. ഇവരെ നിർബന്ധിച്ച് ജോലി

ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും

നടക്കില്ല.

 

😃V😃– മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി

എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇവർ

എങ്ങനെയും സമയം കണ്ടെത്തും. ഏറെ

പരിശ്രമികളാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും അത്

പരാജയത്തിലാണ് അവസാനിക്കുക. സ്വന്തം

സന്തോഷത്തേക്കാൾ പങ്കാളിയുടെ

സ്നേഹത്തിന് മുൻതൂക്കം

നൽകുന്നവരായിരിക്കും ഇവർ.

ഉന്നതിയിലേക്ക് കുതിക്കുമ്പോൾ ഇവർ

ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞ് നോക്കാറില്ല.

 

 

 

😊W😊 – ഈഗോ വളരെയധികം ഉള്ളവരും ഹൃദയ

വിശാലത തീരെ ഇല്ലാത്തവരുമാണ് W എന്ന

അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന പേരുള്ളവർ. സ്വയം

പുകഴ്ത്തുന്നത് ഇവർക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ്.

ഏർപ്പെടുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലും ഇവർ

വിജയിച്ചിരിക്കും. സ്നേഹം പുറത്ത്

പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരെ സ്നേഹം

മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഇവർ.

 

 

 

😉X 😉– ഏത് അർദ്ധരാത്രിയിലും മറ്റുള്ളവരെ

സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധരും പെട്ടെന്ന്

ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ

കഴിവുള്ളവരുമായിരിക്കും  എന്ന

Xഅക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന പേരുള്ളവർ. ഇവർ

പണത്തിന് കൂടുതൽ വില

കല്പിക്കുന്നവരായിരിക്കും. സത്യസന്ധരും

മറ്റുള്ളവരോട് നന്നായി പെരുമാറാൻ

കഴിയുന്നവരുമായിരിക്കും ഇവർ.

 

 

😍Y😍 പ്രണയിച്ചാൽ അത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി

ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പോലും ഇവർ മടിക്കില്ല

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *